Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

Sportska sekcija

Sjajne rezultate Društvo postiže na polju sporta, zahvaljujući svojoj nogometnoj sekciji koja je po broju priznanja u samome vrhu, ne samo matičnoga Društva, nego i ostalih hrvatskih udruga u Srijemu. Na malonogometnim turnirima održanim u organizacijama hrvatskih udruga u Zemunu, Sr. Mitrovici, Rumi i Slankamenu, nogometaši HKPD-a „Jelačić“ osvajali su redovito najbolja mjesta.

Voditelj sekcije je Milan Mikuljan.